Squash and Fitness - Stephen Cooke  
Fitnesstrainer B


Fitnesstrainer A | Fitnesstrainer B | Opleiding Personal Trainer

Fitnesstrainer B


Voor wie is de opleiding bestemd?
Deze opleiding is een voortgezette opleiding voor hen die het diploma Fitnesstrainer A hebben behaald of gelijkwaardige keuzevakken heben afgerond op CIOS, ROC sb of ALO nievau. De opleiding wordt gegeven op MBO en ten dele op HBO niveau. Ervaring in het geven van fitnesstraining is een vereiste.


Inhoud van de opleiding
In de opleiding komen de volgende vakken en themagebieden aan de orde.


1. Leidinggeven

  • lesgeven: plannen, voorbereiden, geven en evalueren van trainingen aan gevorderde sporters
  • testen en meten: de betekenis van ‘testen en meten’ in het fitnesscentrum, alsmede de uitvoering van relevante testen en metingen in het kader van fitness en krachttraining


2.Trainingskunde

  • Biomechanica: werkingsmechanismen van trainingsapparatuur.
  • Trainingsleer en inspanningsfysiologie, met name dosering en periodisering van de training.


3. Sportgezondheidsleer

  • Sportgezondheid en verzorging: blessurepreventie en behandeling doping en voeding. Deze onderwerpen komen aan de orde in het kader van begeleiding en training van gevorderde sporters.


4. Stage

  • In de stage doe je als cursist praktijkervaring op en oriënteer je je op het les- en leidinggeven op het niveau waar de opleiding zich op richt: de gevorderde sporter die een meer individuele benadering wil.


Diploma
Als je aan de exameneisen hebt voldaan, ontvang je het rijkserkende diploma van
Fit!vak Fitnesstrainer B. Daarmee kan je gevorderde groepen en individuele personen en topsporters op een hoog niveau begeleiden op het gebeid van Sport en bewegen.